Konkurs z okazji Dnia Kobiet


2013-03-11 18:19:00

Polska Karczma Smaak Paradijs i Phototale mają przyjemnosć zaprosić wszystkie Panie na konkurs! Wystarczy wysłać jedno zdjęcie! Mamy dla Was wspaniałe nagrody! Szczegóły na posterze.

Presentation_Phototale_white-460x613.jpg

REGULAMIN KONKURSU „Fotka na Dzień Kobiet”
Postanowienia ogólne

1. Organizatorami konkursu sa firma Phototale oraz polska karczma Smaak Paradijs zwani dalej „Organizatorem”.

2. Konkurs prowadzony jest na FanPage Phototale, www.facebook.com/PhototaleNL na portalu spolecznosciowym Facebook

3. Konkurs trwa od 8 marca do 7 kwietnia 2013, przy czym termin nadsyłania zdjęć upływa 3 kwietnia o godz. 23.59, a ocena zgłoszeń przez publiczność trwa do dnia 7 kwietnia 2013, do godz. 23.59.

4. Udział w konkursie jest bezpłatny.

Zasady konkursu

1. Temat konkursu „Wszystkie kobiety sa piekne”.

2. W konkursie mogą brać udział wyłącznie kobiety, ale fotki moga byc nadsylane rowniez przez ich partnerow, mezow, synow, etc.

3. Nie ma ograniczeń wiekowych uczestników konkursu.

4. W konkursie mogą brać udział członkowie rodzin oraz osoby niespokrewnione.

5. Aby wziąć udział w konkursie należy w terminie od 8 marca do 7 kwietnia 2013:

a)      przesłać na adres e-mailowy info@phototale.nl zdjęcie odpowiadajace tematyce konkursu, czyli przedstawiające Panią biorącą udział w konkursie.

b)     podac imie osoby bioracej udzial w konkursie

6. Każdy z uczestników może wysłać max. 1 zdjęcie.

7. Zdjęcie zgłoszone na konkurs powinno być zapisane w formacie JPG i nie może być mniejsze niż 300 pikseli w każdym z wymiarów. Wielkosc pliku nie powinna przekraczec 1MB.

8. Wysłanie zdjęcia i informacji wymaganych w konkursie jest jednoznaczne z uzyskaniem zgody na publikację wizerunku i imion osób znajdujących się na zdjęciu.

9. Przesłanie zdjęcia na konkurs oznacza udzielenie Organizatorowi przez Uczestnika konkursu nieodpłatnej licencji na bezterminową prezentację fotografii na stronie www.phototale.nl oraz na www.facebook.com/phototaleNL

10. Organizator nie ma obowiązku publikacji wszystkich zdjęć zgłoszonych do konkursu.

11. Zdjęcia zgłoszone do konkursu nie mogą zawierać treści niezgodnych z prawem lub zasadami współżycia społecznego, wulgarnych, obscenicznych, propagujących przemoc, nierówność rasową lub religijną, naruszających prawa osób trzecich
oraz niezgodnych z tematem konkursu.

12. W przypadku naruszenia praw autorskich, majątkowych bądź związanych z odmową upublicznienia wizerunku osób trzecich uczestnik konkursu ponosi odpowiedzialność karną i finansową za popełniony czyn i zobowiązuje się do zadośćuczynienia żądaniom strony pokrzywdzonej.

 

Ocena zgłoszeń i przyznanie nagród

1. W konkursie przyznana zostanie Nagroda Publiczności.

2. Nagrodą Publiczności jest sesja zdjęciowa dla Pani oraz obiad dla dwoch osob w restauracji Smaak Paradijs

3. Wszystkie fotografie będą poddane ocenie publiczności na profilu Phototale na Facebook’u. Głosowanie publiczności będzie polegało na ocenie zdjęć za pomocą przycisku „Lubię to”. Nagrodę publiczności otrzyma zdjęcie z największą liczbą otrzymanych kliknięć przycisku „Lubię to.

4. Aby “polubic” zdjecie trzeba rowniez “polubic”profil Phototale (www.facebook.com/PhototaleNL).

5. Nagroda publicznosci przysluguje osobie ze zdjecia z najwieksza iloscia glosow, nie mniejsza jednak niz 15.

6. Głosowanie na poszczególne zdjęcia trwa od dnia zgłoszenia Uczestnika do 7 kwietnia 2013 do godz. 23.59.

7. Sesja zdjęciowa odbedzie się na terenie Den Haag, we wskazanym przez Zwycięzcę miejscu lub miejscu zaproponowanym przez Organizatora po uprzednim zatwierdzeniu go przez Zwycięzę.

8. Sesja odbędzie się w terminie 60 dni kalendarzowych od daty ogłoszenia wyników, w czasie dogodnym dla obu stron

9. Sesja zdjęciowa obejmuje wykonanie 20 profesjonalnych fotografii portretowych w formie cyfrowej.

10. Czas trwania sesji – ok. 2-3 godziny.

11. Płyty CD zawierające zdjęcia z sesji zostaną przekazane Zwycięzcy w terminie 30 dni roboczych od dnia sesji. Płyty zostaną doręczone Zwycięzcy osobiście przez Organizatora lub doręczone za pośrednictwem poczty na wskazany przez Zwycięzcę adres.

12. Obiad dla dwojga w karczmie Smaak Paradijs bedzie mozna zrealizowac po uprzedniej rezerwacji w okresie 60 dni od momentu ogloszenia wynikow

13. Nieodebranie nagrod w ciągu 60 dni kalendarzowych od daty ogłoszenia wyników zwalnia Organizatora z obowiązku zrealizowania nagrody.

14. Organizator zastrzega sobie prawo do możliwości przyznania drugiej nagrody w postaci sesji zdjęciowej i wskazuje Laureata nagrody Organizatora po przeprowadzeniu oceny zgłoszenia konkursowego pod kątem walorów artystycznych zdjęcia.

15. W przypadku przyznania Nagrody Organizatora, decyzja Organizatora jest ostateczna, nieodwołalna i nie podlega postępowaniu reklamacyjnemu.

 

Ogłoszenie wyników

1. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 8 kwietnia 2013 na stronie www.phototale.nl oraz na fanpagach obu organizatorow (www.facebook.com/phototaleNL oraz http://www.facebook.com/PolskaKarczmaSmaakParadijs)

2. Zwycięzca otrzyma informację o wygranej na adres e-mailowy z których wysłane zostały zgłoszenia do konkursu.

3. Po otrzymaniu zawiadomienia Zwycięzca w terminie 5 dni kalendarzowych zobowiązany jest potwierdzić chęć odebrania nagrody i zaproponować termin sesji.

 

 Postanowienia końcowe

1. Organizator konkursu oświadcza, że dane osobowe uczestników konkursu będą prezentowane przez Organizatora wyłącznie na potrzeby konkursu.

2. Za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie można przewidzieć lub którym nie możnazapobiec w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, w tym siły wyższe,j Organizator nie ponosi odpowiedzialności.

3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia konkursu i obowiązuje do czasu jego zakończenia.